پزشکان رونیک

نام پزشک

سمت

شماره تماس

نام پزشک

سمت

شماره تماس

نام پزشک

سمت

شماره تماس

نام پزشک

سمت

شماره تماس

parallax background

انتخاب بهترین کلینیک لیزر

به هنگام مراجعه به کلینیک لیزر باید حتما در خصوص صلاحیت و گواهینامه این کلینیک بپرسید و با نوع دستگاهی که برای درمان استفاده می دهند، آشنا شوید .

دقت کنید که در جلسه مشاوره از پزشکان حتماً در خصوص رنگ و نوع پوست خود سوال کنید و بپرسید که آیا این نوع از پوست برای انجام لیزر درمانی حذف موهای زائد مناسب است یا خیر و در خصوص نتایج احتمالی که ممکن است پس از درمان مشاهده کنید اطلاعاتی را کسب کنید.همچنین اطلاعاتی از هزینه کلی و میزان درد احتمالی نیز باید به دست بیاورید.